Email: tsbsnguyenthanhnhu@gmail.com

Chuyên mục: Phòng mạch nam khoa

Hiện tại, mỗi ngày tôi nhận 5-10 emails hỏi về bệnh nam khoa. Tôi cố gắng trả lời khi có thời gian rãnh. Câu hỏi của bạn không được trả lời là do: 1. Bạn viết email sai qui định. Bạn…