Email: tsbsnguyenthanhnhu@gmail.com

Chuyên mục: Trao đổi chuyên ngành

Lưu ý: Bài báo cáo này chỉ dành cho nhân viên y tế (bác sĩ, dược sĩ, sinh viên y, điều dưỡng) vì có những hình ảnh về phẫu thuật, khám bệnh. Quý đồng nghiệp, Một số báo cáo khoa…