Email: tsbsnguyenthanhnhu@gmail.com

Chuyên mục: TS BS Nguyễn Thành Như

Học ở Pháp lần đầu tiên: xin từ Việt Nam Mảnh bằng Nội Trú Niệu khoa (ngành y khoa chuyên về bệnh thận, bàng quang, bộ sinh dục nam) lấy được năm 1992 chẳng hề bảo đảm cho tôi một…

SƠ YẾU LÝ LỊCH KHOA HỌC Nguyễn Thành Như tsbsnguyenthanhnhu@gmail.com Tốt nghiệp chuyên ngành Ngoại – Sản, Đại học Y Dược TP. HCM năm 1988. Được đào tạo chuyên ngành Tiết niệu tại bệnh viện Bình Dân và Đại học…