Hiệu quả khả quan của ICSI kết hợp microTESE

HIỆU QUẢ KHẢ QUAN CỦA ICSI KẾT HỢP MICROTESE

Nguyễn Thị Kim Phương1, Võ Thiện Ân2,

Huỳnh Thị Thu Thảo3, Nguyễn Thành Như4

TÓM TẮT

Mục tiêu: đánh giá kết quả thực hiện ICSI kết hợp microTESE trên những cặp bệnh nhân vô sinh vì vô tinh không do tắc tại IVF Hạnh Phúc.

Phương pháp nghiên cứu:

Thiết kế nghiên cứu: báo cáo loạt ca.

Đối tượng nghiên cứu: những cặp bệnh nhân vô sinh được thực hiện vi phẫu trích tinh trùng tinh hoàn (microTESE) cùng ngày với chọc hút trứng.

Kết quả: có 21 cặp vợ chồng thỏa điều kiện nhận mẫu. Tỉ lệ thu được tinh trùng là 71,4% (15/21). Kết quả phôi học của 15 trường hợp thu được tinh trùng từ microTESE kết hợp với ICSI như sau: tỉ lệ thụ tinh bình thường, tỉ lệ phôi phân chia, tỉ lệ phôi hữu dụng, tỉ lệ phôi tốt lần lượt là 65%, 99,3%, 88,4%, 43%. Có 8 trường hợp đã thực hiện chuyển phôi tươi ngày 3; 7trường hợp đông phôi toàn bộ và 8 trường hợp chuyển phôi rã đông ngày 3. Tỉ lệ có thai/chuyển phôi tươi là 62,5% (5/8), tỉ lệ có thai cộng dồn là 76,9%(10/13), tỉ lệ sinh sống là 62,5% (5/8). Tỉ lệ làm tổ là 37,1% (13/35).

Kết luận: ICSI với tinh trùng từ microTESE cho kết quả tương đương ICSI với tinh trùng xuất tinh. ICSI kết hợp với micro TESE là phương pháp điều trị hiệu quả cao cho những bệnh nhân vô tinh không do tắc.

Từ khóa: micro TESE, ICSI, vô tinh không do tắc.

GHI CHÚ:

  • Đây là bản tóm tắt.
  • Nghiên cứu này đã được báo cáo tại Hội nghị vô sinh nam và nam học do Hosrem tổ chức ngày 6 tháng 9 năm 2014.

1 Cử nhân sinh học, IVF Hạnh Phúc.

2 Cử nhân sinh học, IVF Hạnh Phúc.

3 Thạc sĩ Bác sĩ chuyên ngành hiếm muộn, IVF Hạnh Phúc.

4 Tiến sĩ Bác sĩ chuyên ngành Tiết niệu – Nam khoa.

Số lượt truy cập

Các mục chính

Đọc nhiều nhất

Cùng một tác giả